contributieregeling - lestijden - leswijzigingen - trainer - judoartikelen - Judo A-7

 


Contributieregeling
  
 
 

 


Ureterp


Contributie per maand:
Jeugd tot 12 jaar                   € 15
Vanaf 18 jaar                        € 17,-

Gezinskorting:
2e gezinslid                         € 1,-
3e gezinslid                         € 2,25
4e gezinslid                         € 3,50


 

 

De maanden juli en augustus zijn vrij van betaling.


Betalingsmogelijkheden:

Per kas, vooraf de les
Rabobank: NL81 RABO 0309021391 t.n.v. Sportschool Postma
ING: NL49 INGB  004769210, t.n.v. Sportschool Postma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------